D
D
Documentation
Українська
Search
K

Юридичне укладання

Огляд нормативних документів США

Ми направили запит на отримання юридичного висновку американського юридичного консультанта і попросили розглянути застосовні федеральні закони, правила і норми та відповісти, чи необхідно Платформі отримувати реєстрацію як Money Service Business у США.
На підставі вищевикладеного Adam Tracy, Esq. дійшов висновку, що на Компанію не поширюються вимоги щодо реєстрації бізнесу з надання грошових послуг. Зокрема, було встановлено таке:
  1. 1.
    На території США Компанія не займатиметься "послугами з переказу грошей", тобто не прийматиме валюту, грошові кошти або конвертовану віртуальну валюту від однієї особи з метою переказу їх іншій особі, а покладатиметься на ліцензовану банківську установу для надання таких послуг. Див. 31 CFR § 1010.100(ff)(5)(i)(A);
  2. 2.
    Що обмін або викуп конвертованої віртуальної валюти, що конвертується, тобто токенізованих членських одиниць Компанії, на фіатну валюту відбуватиметься тільки за межами США, і в цьому відношенні Компанія виступає тільки як "адміністратор" або "обмінник" криптовалюти за межами США. Див. 76 FR 45403 (29 липня 2011 р.).
  3. 3.
    Що Компанія буде звільнена, як визначено в 9 W.S. 17-4-206(c), від дії Закону штату Вайомінг про передачу грошей, Статуту Вайомінгу 40-22-101 і наступних, як особа, яка розробляє, продає або сприяє обміну токенів відкритого блокчейна, як визначено в 9 W.S. 17-4-206(c), від дії Закону штату Вайомінг про передачу грошей, Статуту Вайомінгу 40-22-101 і наступних.

Визначення MSB

Згідно з Положенням про закон про банківську таємницю - "Визначення та інші правила, що стосуються підприємств, які надають грошові послуги", 76 FR 43585 (21 липня 2011 р.), під підприємством, яке надає грошові послуги, розуміють "особу, де б вона не знаходилась, що здійснює підприємницьку діяльність, чи то на регулярній основі, чи то як організоване або ліцензоване підприємство, повністю чи то значною мірою на території США", що діє напряму чи то через агента, агенцію, філію або офіс, яка, окрім іншого, виконує функції "оператора з переказу коштів", або "будь-яку іншу особу, яка надає послуги з переказу коштів", або "будь-яку іншу особу, яка займається переказом грошових коштів". Згідно з подальшим визначенням, під "оператором з переказу коштів" розуміють "особу, яка надає послуги з переказу коштів" або "будь-яку іншу особу, що займається переказом грошових коштів". Під "послугами з переказу грошових коштів" розуміється приймання валюти, грошових коштів або інших цінностей, що замінюють валюту, від однієї особи та передання валюти, грошових коштів або інших цінностей, що замінюють валюту, до іншого місця або іншій особі будь-яким способом.
Однак у Положенні "відправник" визначається як "відправник першого розпорядження про переказ під час переказу грошових коштів. Термін "передавач" включає в себе ініціатора, за винятком випадків, коли фінансова установа передавача є фінансовою установою або іноземною фінансовою агенцією, що не є банком або іноземним банком". Тобто трансмітер ініціює транзакцію, яку фактично виконує передавач грошових коштів. У цьому сенсі трансмітер є клієнтом передавача грошей, а не самим передавачем грошей.
Незважаючи на вищесказане, FinCEN постановив, що особи, які приймають і передають цінності, що замінюють валюту, такі як віртуальна валюта, є передавачами грошей. Особи, які приймають і передають "конвертовану віртуальну валюту", зобов'язані зареєструватися в FinCEN як компанії, що надає грошові послуги. Ці вимоги однаковою мірою поширюються як на вітчизняні, так і на зарубіжні компанії, що займаються переказом грошей [конвертованої віртуальної валюти] і здійснюють свою діяльність повністю або значною мірою на території США, навіть якщо зарубіжна компанія не має фізичної присутності у Сполучених Штатах.
Згідно з правилами FinCEN, валюта (також звана "реальною" валютою) - це "монети і паперові гроші США або будь-якої іншої країни, які [i] визнані законним платіжним засобом, [ii] перебувають в обігу і [iii] зазвичай використовуються і приймаються як засіб обміну в країні випуску". На відміну від реальної валюти, "віртуальна" валюта - це засіб обміну, який за деяких умов функціонує як валюта, але не має всіх ознак реальної валюти. Зокрема, віртуальна валюта не має статусу законного платіжного засобу в жодній юрисдикції.
FinCEN називає учасників угод про віртуальну валюту термінами "користувач", "обмінювач" і "адміністратор". 76 FR 45403 (29 липня 2011 р.). Користувач - це особа, яка отримує віртуальну валюту для придбання товарів або послуг. Обмінювач - це особа, яка займається бізнесом з обміну віртуальної валюти на реальну валюту, грошові кошти або іншу віртуальну валюту. Адміністратор - це особа, яка займається підприємницькою діяльністю з випуску (введення в обіг) віртуальної валюти та має право викуповувати (вилучати з обігу) таку віртуальну валюту.
Відповідно до чинних норм Закону про банківську таємницю, FinCEN визначає підприємства, що надають грошові послуги, як такі, що включають п'ять різних типів постачальників фінансових послуг і Поштову службу США: (1) валютні дилери або обмінні пункти; (2) чекові каси; (3) емітенти дорожніх чеків, грошових переказів або цінностей, які можна зберігати; (4) продавці або викупники дорожніх чеків, грошових переказів або цінностей, які можна зберігати; і (5) передавачі грошей. У правилах FinCEN термін "передавач грошей" визначають як особу, що надає послуги з переказу грошей, або будь-яку іншу особу, яка займається переказом грошових коштів. Термін "послуги з переказу грошових коштів" означає "приймання валюти, грошових коштів або інших цінностей, що замінюють валюту, від однієї особи і передання валюти, грошових коштів або інших цінностей, що замінюють валюту, в інше місце або іншій особі будь-яким способом".
Згідно з FIN-2013-G001, адміністратор або обмінник, який (1) приймає і передає конвертовану віртуальну валюту, що конвертується, або (2) купує або продає конвертовану віртуальну валюту з будь-якої причини, є передавачем грошей відповідно до правил FinCEN, якщо до нього не застосовується обмеження або виняток з цього визначення. Однак користувач, який отримує віртуальну валюту і використовує її для купівлі реальних або віртуальних товарів або послуг, не є передавачем грошей відповідно до правил FinCEN. Ба більше, у FIN-2014-R001 FinCEN також постановив, що корпоративний інвестор, який вкладає кошти у віртуальну валюту винятково в інтересах компанії, є користувачем, незважаючи на певні дії, які він здійснює для обміну або конвертації віртуальної валюти. FinCEN визначив, що якщо компанія "інвестує в конвертовану віртуальну валюту власним коштом і реалізує вартість [цих] інвестицій, то вона виступає як користувач цієї конвертованої віртуальної валюти відповідно до змісту керівництва".

Особливий режим регулювання у штаті Вайомінг

Згідно із законопроєктом Палати представників штату Вайомінг № HB0070, "особа, яка розробляє, продає або сприяє обміну токенів відкритого блокчейна (наприклад, деяких криптовалют), не підпадає під дію певних законів про цінні папери та грошові перекази в штаті Вайомінг", якщо дотримано всіх таких умов:
(i) Токен не рекламувався розробником або продавцем як інвестиція;
(ii) токен можна обміняти на товари або послуги; і
(iii) Розробник або продавець токена не уклав угоду про зворотний викуп будь-якого роду або угоду про пошук покупця токена.
Крім того, особу, яка сприяє обміну токенів відкритого блокчейна, не вважають брокером-дилером або особою, яка здійснює іншу торгівлю цінними паперами відповідно до законодавства штату Вайомінг, і на неї не поширюють положень W.S. 17-4-301-17-4-510, якщо дотримано всіх таких умов:
(i) Особа має обґрунтовану та сумлінну впевненість у тому, що токен, який підлягає обміну:
(ii) Відповідає вимогам пунктів (a)(i) і (ii) розділу 17-4-206 W.S.; і
(iii) не є предметом угоди про зворотний викуп будь-якого виду або предметом угоди про пошук покупця токена.
(iv) Особа вживає розумно оперативні дії для припинення обміну токена, що не відповідає вимогам цього W.S. Розділ 17-4-206.
Як використовується в цьому розділі W.S. 17-4-206, "токен відкритого блокчейна" означає цифрову одиницю, яка є:
(i) Створеною:
(A) У відповідь на перевірку або збір певної кількості транзакцій, що належать до цифрової бухгалтерської книги або бази даних;
(B) на основі випадкової вибірки або на основі володіння чи віку наявних одиниць; або
(C) Використання будь-якої комбінації методів, зазначених у підпунктах (A) і (B) цього пункту.
(ii) Запис у цифровому журналі або базі даних, що є хронологічним, заснованим на консенсусі, децентралізованим і математично вивіреним за своєю природою, особливо щодо постачання одиниць та їхнього розподілу; і
(iii) Здатні обмінюватися або передаватися між особами без посередника або зберігача цінності.
До розділу 17-4-102 Статуту штату Вайомінг було внесено зміни, що виключають з визначення "брокер-дилер" особу, яка сприяє обміну відкритих блокчейн-токенів відповідно до розділу 17-4-206(c). Під брокером-дилером зазвичай розуміють особу, яка займається діяльністю щодо вчинення правочинів з цінними паперами за рахунок інших осіб або за свій власний рахунок.
У розділ 17-4-102 закону штату Вайомінг було внесено поправки, що виключають токен відкритого блокчейна з визначення "цінного паперу".
До розділу 40-22-104 Статуту Вайомінга було внесено поправки, що звільняють особу, яка розробляє, продає або сприяє обміну токенів відкритого блокчейна, як це визначено в 9 W.S. 17-4-206 (c), від дії Закону штату Вайомінг про перекази грошей, Статуту Вайомінга 40-22-101 та наступних.
Таким чином, Компанію буде звільнено, як визначено в 9 W.S. 17-4-206(c), від дії Закону штату Вайомінг про передання грошей, Статуту Вайомінгу 40-22-101 і наступних, як особу, яка розробляє, продає або сприяє обміну токена відкритого блокчейна, як визначено в 9 W.S. 17-4-206(c), від дії Закону штату Вайомінг про передання грошей, Статуту Вайомінгу 40-22-101 і наступних.
Розділ 2(a)(1) Закону про цінні папери 1933 року, у відповідній частині, визначає цінний папір як: "будь-який вексель, акція, казначейська акція, ф'ючерс на цінний папір, своп на основі цінного паперу, облігація, боргове зобов'язання, свідоцтво про заборгованість, сертифікат на відсотки або участь у будь-якій угоді про розподіл прибутку ... інвестиційний контракт ... або, загалом, будь-який інтерес або інструмент, зазвичай відомий як "цінний папір", або будь-який сертифікат на відсотки або участь у, тимчасовий або проміжний сертифікат на, розписку на, гарантію, або ордер, або право на підписку чи купівлю будь-якого з переліченого вище".
Відповідно до рішення, ухваленого в основоположній справі "Комісія з цінних паперів і бірж проти W. J. Howey Co. 328 U.S. 293, 298-299 (1946)", під інвестиційним контрактом розуміють будь-який договір, правочин або схему, що передбачає: (а) вкладення грошей; (б) у спільне підприємство; (в) з розрахунком на отримання прибутку від зусиль засновника або третьої сторони. У наступних рішеннях для визначення наявності цінного паперу використовувався "тест на ризиковий капітал". Див. справу Комісії з цінних паперів і бірж проти Глена В. Тернера, 348 F.Supp. 767 (D. Or. 1972). У цьому тесті розглядається питання про те, чи піддає інвестор свої гроші ризику підприємства, над яким він не здійснює управлінського контролю. Id. Суд у справі Тернера дав подальше визначення "інвестиційного контракту" як вкладення у спільне підприємство з розрахунком на отримання прибутку за рахунок зусиль іншої особи.

Исключение на основании отличительной бизнес-модели

Компанія Binaryx розробила модель, за якої токени, пропоновані DAO, об'єднаними для купівлі нерухомості, не є цінними паперами. Це пояснюється ще й тим, що, по суті, ми використовуємо технологію, що дає змогу групі інвесторів у нерухомість спільно інвестувати в один об'єкт нерухомості.
Як правило, цінні папери, що пропонуються або продаються в США, мають бути зареєстровані в Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), якщо тільки цінні папери або їхня пропозиція не підпадають під звільнення від реєстрації. Компанії, що випускають цінні папери, повинні реєструвати свої пропозиції в SEC.
Тест Howey використовується для визначення того, чи є та чи інша пропозиція інвестиційним контрактом, а отже, цінним папером, регульованим SEC. Щоб пройти тест Howey, пропозиція або продукт мають відповідати всім чотирьом таким критеріям: (1) вкладення грошей, (2) у спільне підприємство, (3) з очікуванням прибутку, (4) одержуваного за рахунок зусиль інших.
Зокрема, токен Basset може не відповідати четвертому елементу тесту, оскільки власники токенів не можуть обґрунтовано очікувати прибутку, отриманого від зусиль нашої компанії. Дохід від оренди заснований на управлінні DAO власником нерухомості, а дохід від зростання цін на нерухомість визначається ринком. Таким чином, американські юристи запевнили нас у тому, що наші токени Basset, які відповідають нашій бізнес-моделі, не вважатимуться цінними паперами відповідно до чинного законодавства про цінні папери.
Більше того, Закон про цінні папери 1933 року передбачає звільнення від реєстрації, що дає змогу емітентам пропонувати і продавати цінні папери в обхід цієї вимоги.
Наша юридична команда вивчила всі ці винятки, щоб знайти альтернативний варіант, який можна було б рекомендувати нашим користувачам для юридичного моделювання. Одним із них є проведення LLC розміщення акцій за Положенням S.
Іноземні компанії, а також компанії, зареєстровані у США, можуть одночасно проводити звільнені від реєстрації пропозиції іноземним інвесторам відповідно до Положення S. Згідно з Положенням S ("Офшорні пропозиції та продажі"), ухваленим SEC у 1990 р., пропозиції та продажі цінних паперів, що здійснюються за межами США, звільняються від вимог реєстрації, передбачених розділом 5 Закону про цінні папери 1933 року. Це положення передбачає виняток для кваліфікованих іноземних пропозицій, що здійснюються американськими компаніями.
Правило Положення S пропонує звільнення від реєстрації для кваліфікованих іноземних пропозицій, що проводяться американськими компаніями. Простіше кажучи, Положення S - це реєстраційний виняток, який дає змогу продавати цінні папери (або токени цінних паперів) тільки неамериканським інвесторам (акредитованим або неакредитованим) виключно за межами США.
Для застосування такого винятку необхідне дотримання двох умов: наявність офшорної угоди, що не допускає пропозиції та продажу цінних паперів особі в США, при цьому покупець повинен фізично перебувати або передбачатися таким, що перебуває за межами США, або угоду проводять на офшорному ринку; не може бути "спрямованих зусиль із продажу" у США або на території США цінних паперів, що пропонуються відповідно до Положення S.
Простіше кажучи, Положення S є безпечною гаванню від реєстрації для Binaryx Platform DAOs LLC доти, доки пропозиція і продаж токена bAsset відбувається виключно за межами США. Таким чином, воно також може бути використане.
Оскільки Binaryx має структуру платформи, на якій кожен користувач проходить повну процедуру Know Your Client (KYC), перш ніж стати користувачем Binaryx, компанія в змозі гарантувати, що токени Basset не пропонуватимуться і не продаватимуться резидентам Сполучених Штатів Америки. Оскільки основний пул інвесторів нашого проєкту складають нерезиденти США, компанія може технічно створити бар'єри для обмеження прямого продажу токенів bAsset у США. Аналогічним чином, SEC не має юрисдикції щодо пропозицій, зроблених іноземним інвесторам, які не проживають у США і не мають юрисдикційних зв'язків з ними.